การป้องกันเอชไอวีในวัยรุ่น :

ประเด็นท้าทาย และแนวทางการแก้ไข = HIV prevention among adolescents : challenging issues and solutions /

วารุณี ฟองแก้ว.

Main Author: วารุณี ฟองแก้ว.
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Adolescent.
HIV Infections –– prevention & control.
การติดเชื้อเอชไอวี –– การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อเอชไอวี –– วัยรุ่น –– การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WC503.6 ว486ก 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Nurse, Stack

Call Number: WC503.6 ว486ก 2554
Copy 1
Available