รายงานการวิจัยการติดตามประสิทธิผลระยะยาวของแนวทางการรักษาเด็กติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสแบบเริ่มยาเร็วและแบบชลอในประเทศไทยเพื่อเป้นแนวทางในการรักษาระดับชาติ =

Long term efficiency in HIV-infected children who received early versus deferred antiretroviral treatment strategies to further improve the Thai national pediatric treatment guidelines /

ประพันธ์ ภานุภาค, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: ประพันธ์ ภานุภาค
Other Authors: จินตนาถ อนันต์วรณิชย์, ธันยวีร์ ภูธนกิจ, ต่อศักดิ์ ปุณณุปูรต, ศศิวิมล อุบลแย้ม, ตุลาทิพย์ สุวรรณฤกษ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
โรคเอดส์ –– วัยเด็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HV687.5.T5 ป319ร 2553
Copy 1
Available