รายงานการวิจัยการศึกษาความชุก ลักษณะทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ถึงการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนของเชื้อไข้หวัดใหญ่สุกรในจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นในประเทศไทย =

The prevalence of swine influenaz virus infection in pigs and genetic characteriaztion of the virus with evaluation of zoonotic potential in high pig production provinces of Thailand /

ประวีณา กิติคุณ, หัวหน้าโครงการ

No Cover Image
Main Author: ประวีณา กิติคุณ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: สุกร โรค การดูแลรักษา
สุกร โรค การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF971 ป381ร 2552
Copy 1
Available