รายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม =

Structure of Islamic World in Globaliaing Era : Multilateralism and Islamic World's Response to Globalization /

ศราวุฒิ อารีย์

Main Author: ศราวุฒิ อารีย์
Other Authors: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ศาสนาอิสลาม
กลุ่มประเทศอิสลาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BP63.A1 ศ168ร 2551
Copy 1
Available