รายงานวิจัยเรื่องโครงสร้างของโลกอิสลามในยุคโลกาภิวัตน์ พหุภาคีกับการตั้งรับโลกาภิวัตน์ของโลกอิสลาม =

Structure of Islamic World in Globaliaing Era : Multilateralism and Islamic World's Response to Globalization /

ศราวุฒิ อารีย์

Main Author: ศราวุฒิ อารีย์
Other Authors: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์มุสลิมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ศาสนาอิสลาม
กลุ่มประเทศอิสลาม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2551.
Physical Description: 160 หน้า : แผนที่
ISBN: 9789740491095