รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตชุดน้ำยาตรวจสอบปริมาณตกค้างของน้ำยาคงสภาพบนฟิล์มเอกซเรย์ =

The production of fixer retention test kit for x-ray film /

ปรเมศวร์ เผือกเหลือง, ปริญญา กล่ำรัศมี และศักดิ์ณรงค์ สงวนทรัพย์

No Cover Image
Main Author: ปรเมศวร์ เผือกเหลือง
Other Authors: ปริญญา กล่ำรัศมี, ศักดิ์ณรงค์ สงวนทรัพย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชารังสีเทคนิค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: รังสีวิทยา
การถ่ายภาพทางการแพทย์
ฟิล์มเอกซเรย์
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC78.5 ป171ร 2553
Copy 1
Available