รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การคำนวณปริมาณรังสีในอวัยวะและปริมาณรังสียังผลในงานรังสีวินิจฉัยของการถ่ายภาพบริเวณทรวงอก ช่องท้อง กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง และอุ้งเชิงกราน ด้วยโปรแกรมมอลติคาร์โลพีซีเอ็กซ์เอ็มซี =

The calculation organ dose and effective dose of chest abdomen skull spine and pelvis radiography by PCXMC program /

ขนิษฐา พูลทะจิตร, จินตรา วงษ์พิมเสน และปราณี สุขะพล

No Cover Image
Main Author: ขนิษฐา พูลทะจิตร
Other Authors: จินตรา วงษ์พิมเสน, ปราณี สุขะพล, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชารังสีเทคนิค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: รังสีวิทยา
ทรวงอก -- การบันทึกภาพด้วยรังสี
การถ่ายภาพทางการแพทย์
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC78.5 ข226น 2553
Copy 1
Available