รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประดิษฐ์อุปกรณ์ตรวจสอบคอลลิเมเตอร์และกระบอกตรวจสอบแนวแกนกลางลำรังสี เพื่อใช้ควบคุมคุณภาพในเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป =

The invention of collimator and beam alignment test tools for quality control in conventional x-ray equipment /

เกษสุดา หอมอ่อน, วิลาสินี มาเกิด และสุจิตรา ศิริวัฒพงศ์

No Cover Image
Main Author: เกษสุดา หอมอ่อน
Other Authors: วิลาสินี มาเกิด, สุจิตรา ศิริวัฒพงศ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชารังสีเทคนิค
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: รังสีวิทยา
รังสี –– การควบคุมคุณภาพ
รังสีวิทยา –– เครื่องมือและอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QH465.X2 ก816ร 2553
Copy 1
Available