รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบโยคะต่อความมั่นคงของกระดูกสันหลังส่วนล่าง =

The effect of yoga exercise on lumbar stabilization /

บุศรินทร์ ภู่ประกิจ, มยุรี ศรีวิราช, อัจฉรา ไชยศิริ

No Cover Image
Main Author: บุศรินทร์ ภู่ประกิจ
Other Authors: มยุรี ศรีวิราช, อัจฉรา ไชยศิริ, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชากายภาพบำบัด
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: การออกกำลังกาย แง่สรีรวิทยา
โยคะ
โยคะ (กายบริหาร)
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA781.7 บ669ร 2552
Copy 1
Available