รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการฝึกออกกำลังกายแบบโยคะต่อความสามารถในการทรงตัว =

The effect of yoga exercise training on balance ability /

ชมัยพร ผดุงนึก, ฉัตรชัย บานเย็น, ปิยาภรณ์ มายา

No Cover Image
Main Author: ชมัยพร ผดุงนึก
Other Authors: ฉัตรชัย บานเย็น, ปิยาภรณ์ มายา, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสคร์. ภาควิชากายภาพบำบัด
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: โยคะ
โยคะ(กายบริหาร)
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA781.7 ช182ร 2552
Copy 1
Available