รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การสร้างแบบจำลองระบบไหลเวียนโลหิตระหว่างการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม =

The construction circulatory system model during cardiac surgery by using heart lung machine /

วาสนา วรรณวงษ์, สาวิตรี ขาวมา, อนุรัตน์ โมกไธสง

No Cover Image
Main Author: วาสนา วรรณวงษ์
Other Authors: สาวิตรี ขาวมา, อนุรัตน์ โมกไธสง, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: หัวใจ –– ศัลยกรรม –– การพยาบาล
หัวใจ –– ศัลยกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RD598.35 ว491ร 2551
Copy 1
Available