รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบวินิจฉัยแยกกลุ่มโรคที่มีอาการเจ็บหน้าอก =

The development of differential diagnostic form for diseases causing chest pain /

กิตติพงษ์ แก้วตา, สนิธ บุญขันธ์ และหฤทย์ เล็กสุขศรี

No Cover Image
Main Author: กิตติพงษ์ แก้วตา
Other Authors: สนิธ บุญขันธ์, หฤทย์ เล็กสุขศรี, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสหเวชศาสตร์. ภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553
Subjects: ทรวงอก -- บาดแผลและบาดเจ็บ
หัวใจ -- บาดแผลและบาดเจ็บ
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RC941 ก674ร 2553
Copy 1
Available