ตำราเรื่องการพัฒนาแบบทดสอบความเรียง เสนอ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา /

โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, กิจประมุข ตันตยาภรณ์, สุวิมล สรรพวัฒน์

No Cover Image
Main Author: สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
Other Authors: กิจประมุข ตันตยาภรณ์, สุวิมล สรรพวัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: ความเรียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN6145.T5 ส289ต 2549
Copy 1
Available