โครงการบูรณาการการเรียนรู้โดยการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้สวนรุกขชาติสกุโณทยาน /

โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

No Cover Image
Other Authors: โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 2553
Subjects: การสอน –– บูรณาการการเรียนรู้นอกห้องเรียน –– วิจัย
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน –– การสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD-ROM3673
Copy 2
Available