แนวทางปฏิบัติด้านศัลยกรรมช่องปากแม็กซิลโลเฟเชียลและทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก /

สถาบันทันตกรรม ร่วมกับสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Other Authors: กรมการแพทย์. สถาบันทันตกรรม, สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2545
Subjects: ปาก มะเร็ง
ปาก มะเร็ง ศัลยกรรม
ศัลยกรรมช่องปาก
Mouth Neoplasms
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Stack

Call Number: WU280 น927 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available