คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง :

หลักทั่วไป : ความรู้กฎหมายทั่วไป /

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายแพ่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 199 หน้า
ISBN: 9789742889623