คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง :

หลักทั่วไป : ความรู้กฎหมายทั่วไป /

สมยศ เชื้อไทย

Main Author: สมยศ เชื้อไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 17 แก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: กฎหมายแพ่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: KPT501 ส274ค 2554
Copy 1
Available