ตรรกศาสตร์ :

ศิลปะแห่งการนิยามความหมายและการให้เหตุผล /

จำนงค์ ทองประเสริฐ

Main Author: จำนงค์ ทองประเสริฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2548
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.
Subjects: ตรรกศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!