การตลาดการกุศลเพื่อการสร้างแบรนด์เวียนนา/

ณัทกาญจน์ จันทร์ทวี

No Cover Image
Main Author: ณัทกาญจน์ จันทร์ทวี
Format: BOOKS
Language:
Published: 2554
Subjects: การตลาด
Online Access: Fulltext
หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

Fulltext
หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง