ระบบช่วยจัดตารางสอนผ่านเว็บสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร=

WEB-BASED ASSISTANT EXAMINATION SCHEDULING SYSTEM FOR FACULTY OF ENGINEERING NARESUAN UNIVERSITY /

ฐปวัสษ์ แสงแก้ว, เดชา ทารัตน์, หนึ่งฤทัย มาติดต่อ

No Cover Image
Main Author: ฐปวัสษ์ แสงแก้ว
Other Authors: เดชา ทารัตน์, หนึ่งฤทัย มาติดต่อ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2553
Subjects: ตารางสอน –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Project

Call Number: ปร. ฐ132ร 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN1554
Copy 3
Available
Copy 4
Available