รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจอุปกรณ์และวิธีการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรมในเขตภาคเหนือของประเทศไทย =

A survey of dental radiographic equipment and practice in Northern Thailand /

อภิรุม จันทน์หอม ... [และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: อภิรุม จันทน์หอม, สั่งสม ประภายสาธก, การุณ เวโรจน์, สการัตห์ ประโมจนีย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตรังสีวิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ภาควิชาทันตรังสีวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์, 2545
Subjects: ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี -- ไทย -- (ภาคเหนือ)
ฟัน -- การบันทึกภาพด้วยรังสี -- เครื่องมือและอุปกรณ์
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Dentistry, Research

Call Number: WN230 ร451 2545
Copy 1
Available