รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "การศึกษาองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและอัตราผลตอบแทนการลงทุนในทางธุรกิจของศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาขาวบ้านการนวดแผนไทยชุมชนวัดเขาแก้ว จังหวัดตาก" /

วีรพงษ์ สุทาวัน...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: วีรพงษ์ สุทาวัน, ศิริอมร กาวีระ, สิรินี ว่องวิไบรัตน์, ปริยานุช เอี่ยมสิริวงศ์, ภคินี สารเสวก, นันทนาวรรณ นันวิตา, อุมาภรณ์ ชัยมาสพงษ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: การแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนโบราณ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: R729.5.R87 ร451 2554
Copy 1
Available