การเตรียมความพร้อมข้าราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน :

มิติใหม่ที่ท้าทาย =

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

No Cover Image
Other Authors: สำนักงาน ก.พ.ใฅิสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ., 2554
Subjects: สมาคมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลุ่มประเทศอาเซียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC441 ก453 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available