พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว :

พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ /

ปิยนาถ บุนนาค...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ปิยนาถ บุนนาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
การบริหารรัฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 พ343 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 พ343 2554
Copy 4
Available
Copy 5
Available