รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2550 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช.

Plant Protection Research and Development Office Annual Report 2007 /

เล่ม 3 =

สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Other Authors: กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
Series: เอกสารวิชาการ ; ลำดับเลขที่ 3/2551.
Subjects: การอารักขาพืช -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB950.7 ร451 2551
Volume ล.3 Copy 1
Available