คู่มือการประยุกต์ใช้ GMP และ 5ส ในอุตสาหกรรมอาหาร /

จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์

Main Author: จันทร์นา สงวนรุ่งวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549
Subjects: อาหาร –– มาตรการความปลอดภัย
อุตสาหกรรมอาหาร –– การควบคุมคุณภาพ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TP372.7 จ266ค 2549
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available