งานวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต /

โดย อังคณา นุตยกุล, ขนิษฐา ปาลโมกข์

No Cover Image
Main Author: อังคณา นุตยกุล
Other Authors: ขนิษฐา ปาลโมกข์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: การศึกษา -- วิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2553.
Physical Description: 152, 21 แผ่น