งานวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต /

โดย อังคณา นุตยกุล, ขนิษฐา ปาลโมกข์

No Cover Image
Main Author: อังคณา นุตยกุล
Other Authors: ขนิษฐา ปาลโมกข์, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: การศึกษา -- วิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1028.24 อ488ง 2554
Copy 1
Available