โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากเงินบางประเภทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อความเป็นธรรม /

รานี อภิญญาวัตร, (หัวหน้าโครงการ)...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: รานี อภิญญาวัตร
Other Authors: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: เงินฝากธนาคาร –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HG1660.A3 ร443ค 2554
Copy 1
Available
Copy 2
Available