การนำนโยบายการบริหารงานขององค์การธุรกิจไทยไปปฏิบัติ :

ศึกษาปรากฎการณ์ปัญหาในอดีต เพื่อการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 /

กิตติ บุนนาค

Main Author: กิตติ บุนนาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551
Subjects: ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 ก671ก 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available