รายงานผลการประเมินนโยบายเร่งด่วนกระทรวงมหาดไทย ด้านการเร่งรัดการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รอบ 1 ปี เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย /

พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ

No Cover Image
Main Author: พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์บริการวิชาการ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์, 2546
Subjects: ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HV5840.T5 พ252ร 2546
Copy 1
Available