การวิเคราะห์การทำงานของมอเตอร์ซิงโครนัส 3 เฟสในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล =

ANALYSIS UNBALANCED VOLTAGE OPERATIONS OF A SYNCHRONOUS MOTOR 3 PHASE/

คฑาวุธ กำมา, พัชรพล ตาลตา

No Cover Image
Main Author: คฑาวุธ กำมา
Other Authors: พัชรพล ตาลตา
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมคไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
Subjects: มอเตอร์
แรงดันไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN2074
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available