รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนผสมจาก heavy metal binding domain เพื่อใช้ในการกำจัดโลหะหนัก =

Cloning and characteriaztion of the heavy metal binding domin fusion protein for bioremediation of heavy metal /

สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์

No Cover Image
Main Author: สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: แบคทีเรีย -- วิจัย
น้ำเสีย -- การบำบัด -- โลหะหนัก -- วิจัย
โลหะหนัก
โลหะหนัก -- การดูดซับ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QR75 ส775ร 2553
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available