รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพิไพรินควบคุมการแสดงออกของโปรตีนในเซลล์เพาะเลี้ยงคาโก้ทู /

นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ, กรกนก อิงคนินันท์

No Cover Image
Main Author: นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
Other Authors: กรกนก อิงคนินันท์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเภสัชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: พริกไทยดำ -- วิจัย
Piperin
โคเลสเตอรอล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: QK495.P67 น431ร 2554
Copy 1
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QK495.P67 น431ร 2554
Copy 3
Available
Copy 2
Available