กลยุทธ์การจัดการและการปรับตัวขององค์การในสภาวะวิกฤต =

Management Strategies and Organizational Adaptabillty in Crisis /

ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

Main Author: ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การจัดการองค์การ –– วิจัย
องค์การ –– การบริหาร –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD37.T5 พ987ก 2552
Copy 2
Available

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD37.T5 พ987ก 2552
Copy 1
Available