การบริหารโครงการ :

แนวคิดและแนวทางในการสร้างความสำเร็จ =

ปกรณ์ ปรียากร

Main Author: ปกรณ์ ปรียากร
Other Authors: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11.
Subjects: การบริหารโครงการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD69.P75 ป116ก 2553
Copy 1
Available