การประชุมวิชาการ ครบรอบ 90 ปี =

MAT moving toward the future วันอังคารที่ 27 - วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี่ /

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

No Cover Image
Corporate Author: แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Physicians -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1.1/ พ959ก 2554
Copy 1
Available