ชุมชนพลวัต /

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย, 2554
Series: โครงการ สื่อความรู้จากคลังวิทยานิพนธ์.; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่ม 3.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชนบท –– ไทย
ชุมชนเมือง –– ไทย –– กรุงเทพฯ
สิ่งแวดล้อม –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592 ช622 2554
Copy 2
Available
Copy 1
Available