รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ"การพัฒนาศักยภาพการผลิตดินเผารูพรุนเพื่อการให้น้ำแก่พืชแบบพึ่งพาตนเองของชุมชุน" =

The Development of Porous Ceramic Productions for Irrigation by Self-sufficient Community /

สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ, ฟื้น โชวันดี, ปัถวี ปิมมา, สาธิต จีนะสอน, อุ่นเป็ง อินทจักร, เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: น้ำในการเกษตร -- วิจัย
พืชกับน้ำ
เครื่องปั้นดินเผา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S494.5.W3 ร451 2554
Copy 1
Available