รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน /

กุลธิดา ท้วมสุข, จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, กันยารัตน์ เควียเซ่น

No Cover Image
Main Author: กุลธิดา ท้วมสุข
Other Authors: จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, กันยารัตน์ เควียเซ่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
Subjects: ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Physical Description: 207 หน้า