ยาที่มีความเสี่ยงสูง /

อภิฤดี เหมะจุฑา.

Main Author: อภิฤดี เหมะจุฑา.
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพ ฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม.
Subjects: Drug -- Therapy
Hospital -- Administration
Medication -- Systems, -- Hospital
Pharmacy -- Service, -- Hospital
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WX179 อ262ย 2554
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Pharmacy, Stack

Call Number: WX179 อ262ย 2554
Copy 4
In transit