การสังเคราะห์และหาสมบัติเฉพาะของสารเฮกซะดีไฮโดร [12] แอนนูลีน และอนุพนธ์ =

Synthesis and Specific Properties of Hexadehydro [12] Annulene and Its Derivatives /

ฉลวย เสาวคนธ์

No Cover Image
Main Author: ฉลวย เสาวคนธ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2554
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ปร.ด. (เคมี))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2554.
Subjects: สารเฮกซะดีไฮโดรแอนนูลีน
Hexadehydro -- Annulene
ไฮโดรเจน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QD181.C1 ฉ146ก 2554
Copy 1
Available

Science, Thesis

Call Number: วพ. คม. ฉ146ก 2554
Copy 1
Available