การประชุมสัมมนา ประจำปี 2552 สรุปงานเครือข่ายกิจการนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย ระยะที่ 1 ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ /

เครือยข่ายกิจการนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย

No Cover Image
Other Authors: รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่: สำนักงานกองทุนสนับสนุนฯ: 2552
Subjects: เครือข่ายกิจการนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย -- เชียงใหม่
กิจการนิสิตแพทย์ -- การประชุม
International -- cooperation
Education,Medical -- Congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1.6/ ก485 2552
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available