แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี =

His Majesty the King's Sufficiency Economy Philosophy and Mahatma Gandhi's Self-Sufficiency Concept /

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

Other Authors: มหวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล : 2552
สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย,
Subjects: คานธี, -- มหาตมะ, -- ค.ศ. -- 1869-1948
ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
เศรษฐกิจพอเพียง -- ไทย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 น927 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available