ครูศิลป์แผ่นดินล้านนาและสล่งเมือง :

โดยศิลปิน 14 จังหวัดภาคเหนือและศิลปินรับเชิญระดับชาติ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ถึงพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ /

ครั้งที่ 11 :

กลุ่มครูศิลป์ล้านนา

No Cover Image
Other Authors: องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: แพร่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, 2555
Subjects: ศิลปินพื้นบ้าน –– ไทย (ภาคเหนือ)
บุคลากรทางวัฒนธรรม –– ไทย (ภาคเหนือ)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน –– ไทย (ภาคเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NX578.7 ค167 2555
Copy 1
Available
Copy 2
Available