การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ /

ศิริชัย พงษ์วิชัย

Main Author: ศิริชัย พงษ์วิชัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22.
Subjects: การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
วิจัย
สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติการวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!