การพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ =

Development of Non-Traditional Security Management Principle /

อรรคเดช ประทีปอุษานนท์, (หัวหน้าโครงการ) ; มนวดี ถกลธวัช

No Cover Image
Main Author: อรรคเดช ประทีปอุษานนท์
Other Authors: มนวดี ถกลธวัช, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554
Subjects: ความมั่นคงแห่งชาติ ไทย การจัดการ
ภัยคุกคาม ไทย การจัดการ
แรงงานต่างด้าวพม่า ระนอง การจัดการ
ม้ง เพชรบูรณ์ การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JZ5596 อ341ก 2554
Copy 1
Available