การพัฒนาหลักการจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบ =

Development of Non-Traditional Security Management Principle /

อรรคเดช ประทีปอุษานนท์, (หัวหน้าโครงการ) ; มนวดี ถกลธวัช

No Cover Image
Main Author: อรรคเดช ประทีปอุษานนท์
Other Authors: มนวดี ถกลธวัช, สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554
Subjects: ความมั่นคงแห่งชาติ –– ไทย –– การจัดการ
ภัยคุกคาม –– ไทย –– การจัดการ
แรงงานต่างด้าวพม่า –– ระนอง –– การจัดการ
ม้ง –– เพชรบูรณ์ –– การจัดการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JZ5596 อ341ก 2554
Copy 1
Available