ภาษา สังคมและวัฒนธรรม :

จุดร่วม จุดต่างของต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน /

มณฑิรา ตาเมือง

Main Author: มณทิรา ตาเมือง
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะมนุษยศาสตร์. ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ภาษากับวัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอาเซียน –– การประชุม
กลุ่มประเทศอาเซียน
Online Access: ฉบับเต็ม (Full text)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Full text)

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS523.3 ม155ภ 2555
Copy 5
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 9
Available
Copy 17
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 12
Available
Copy 13
Available
Copy 10
Available
Copy 11
Available
Copy 14
Available
Copy 15
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 8
Available
Copy 16
Available