รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการศึกษาชุมชนเพื่อสืบค้นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น =

A Development of the learning Process Model on Studying Community for Finding the Knowledge and Local Wisdom /

เอื้อมพร หลินเจริญ

No Cover Image
Main Author: เอื้อมพร หลินเจริญ
Other Authors: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะครุศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554
Subjects: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การศึกษาชุมชน
การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.A85 อ935ร 2554
Copy 1
Available